Meteen naar de inhoud

Ledenadministratie

Ledenadministratie
Jan Braks
Tel.: 06 – 19 703 509
E-mail: ledenadministratie@knbb-nijmegen.nl
Peelkant 18
5845 EH Sint Anthonis

Aan: Alle verenigingen
Let erop dat u geen nieuwe leden voor het nieuwe seizoen aanmeldt vóór 1 mei, anders moet u ook contributie betalen voor het nog lopende seizoen.
Nieuwe leden dus aanmelden na 1 mei!!

Let erop dat u geen leden afmeldt na 1 augustus, anders moet u ook contributie betalen voor het volgende seizoen.
Leden dus afmelden vóór 1 augustus.

De gegevens van de leden van uw vereniging en de verenigingsgegevens kunt u nazien via mijn.knbb.nl. Ieder lid van de KNBB met een bekend e-mailadres heeft toegang. De inlognaam is uw bondsnummer, het wachtwoord is u eerder toegezonden of u kunt een nieuw wachtwoord aanvragen via de inlogpagina.

De secretaris van de vereniging kan de gegevens van de leden van de vereniging wijzigen, spelers afvoeren en toevoegen en bestuursleden aanwijzen.

Het district heeft normaal geen mogelijkheid om gegevens te wijzigen. Alleen met toestemming van de vereniging is dat wel mogelijk. Daarvoor moet de secretaris van de vereniging eerst in het systeem mijn.knbb.nl inloggen en vervolgens gaan naar Mijn vereniging > Details & Commissies. Daar moet het vakje achter “District mag leden beheren” worden aangevinkt.

District Nijmegen roept alle verenigingen op dit vakje aan te vinken. Als u dat heeft gedaan kunt u alle mutaties zenden aan secretaris@knbb-