Navigation


C o n t a c t  W e b m a s t e r :

webmaster_at_knbb-nijmegen_punt_nl


^ Naar boven

Direct naar alle teamcompetities Direct naar KNBB-Carambole

F.A.C.

F.A.C. staat voor Financiële Advies Commissie.

De leden van de F.A.C. worden benoemd door de Algemene Ledenvergadering en hebben de volgende taken:

  1. - het jaarlijks controleren van de districtsfinanciën
  2. - het uitbrengen van advies aan het districtsbestuur en de Algemene Ledenvergadering

De voorzittersfunctie van deze commissie rouleert.

 

Functie Naam E-mailadres Telefoonnummer
     
Lid Anja Jansen anjamarco@planet.nl 024 - 64 15 820
       
Lid Jan Doeleman bv.waalzicht@online.nl 06 - 46 01 52 42

 

 
Vorige pagina: Medaillecommissie  Volgende pagina: Bijzondere vermeldingen