Nieuws

Corona-update 18 februari 2022

Per vandaag mag de horeca weer open tot 01.00 uur. Tijdens de laatste persconferentie zijn meer versoepelingen aangekondigd, en eind volgende week wordt er nog meer verruimd. Toch heeft het bestuur van district Nijmegen, inclusief wedstrijdleider Jan Doeleman, besloten de competitie weer op te starten met ingang van maandag 7 maart 2022. Dit doen we om de volgende redenen.

In eerste instantie dachten we maandag 21 februari a.s. weer te kunnen beginnen. Maar een week later zijn er geen wedstrijden gepland i.v.m. carnaval. Door de competitie op 7 maart te hervatten krijgen we ruimte om te kijken welke wedstrijden er uitgehaald of eventueel ingehaald moeten worden, zodat aan het eind van de competitie in elke poule elk team evenveel wedstrijden heeft gespeeld. Dus teamleiders hou er rekening mee dat er in Biljartpoint nog wijzigingen kunnen komen inzake het aantal te spelen wedstrijden. Uiteraard worden de teamleiders van de betreffende teams op tijd op de hoogte gesteld.

Wij kunnen ons voorstellen dat er teams zijn die zich niet helemaal happy voelen met het weer competitie gaan spelen. Geef dat dan zo snel mogelijk door aan Jan Doeleman, zodat we daarmee met het speelrooster rekening kunnen houden. Aan allen succes en veel plezier met het restant van de competitie!

Bestuur KNBB district Nijmegen

Corona-update 28 januari 2022

Vanmorgen heeft het districtsbestuur vergadering gehouden o.a. over de versoepelingen die afgelopen dinsdag zijn aangekondigd. Ook de KNBB sectie Carambole (KVC) heeft vanmorgen op haar website verduidelijkt wat de versoepelingen inhouden (zie website).
Voor district Nijmegen geldt het volgende:
* omdat de horeca moet sluiten om 22.00 uur kan de districtscompetitie nog niet opgestart worden. De gemeente Nijmegen heeft ons duidelijk gemaakt dat een café waarin biljartwedstrijden gespeeld worden als hoofdfunctie horeca heeft, en dus om 22.00 uur dicht moet. Daarop wordt ook gehandhaafd. Wij hebben alle verenigingen benaderd, het grote merendeel heeft laten weten geen mogelijkheid te zien met deze sluitingstijd competitie te spelen.
* met ingang van zaterdag 5 februari wordt er weer PK gespeeld. Dat kan op zaterdag en zondag overdag. Onze nieuwe wedstrijdleider Jan Doeleman is druk met de organisatie daarvan. Tevens probeert hij zoveel mogelijk de uitgestelde voorwedstrijden en districtsfinales alsnog in te plannen.
* KVC heeft laten weten alle bandstoten-klein klassen te schrappen, zodat er binnen de districten meer ruimte ontstaat om de resterende PK’s te spelen. District Nijmegen probeert toch alle openstaande bandstoot-PK’s te laten spelen, maar weet dan, dan het ophoudt bij de districtskampioen. Een gewestelijk vervolg is er dus niet.

Op 15 februari zal de volgende persconferentie zijn. Indien dan besloten wordt de openingstijden in de horeca te verruimen tot 24 uur of later, zullen wij met ingang van maandag 21 februari de competitie weer opstarten.

Corona-update 15 januari 2022

Helaas geeft de persconferentie van gisteravond niet de vrijheid waarop we gehoopt hadden. De horeca blijft dicht, en daarmee is het opnieuw opstarten van competitie en PK onmogelijk. Ook de KNBB sectie Carambole (KVC) heeft dat gisteravond op haar website laten weten, lees hier meer.

Voor dinsdag 25 januari is de volgende persconferentie aangekondigd. Laten we hopen dat iedereen zich zo goed mogelijk aan de regels houdt, zodat we na 28 januari de versoepeling krijgen die we wensen. Dan zouden we met ingang van de week van maandag 31 januari misschien weer competitie kunnen spelen.

Corona-update 18 dec

  • door

De overheid heeft de maatregelen verlengd t/m 14 januari 2022. Naar aanleiding hiervan heeft de KVC alle wedstrijden (PK) en competities t/m 14 januari 2022 uitgesteld.

Corona-update 30 nov

  • door

Het aantal besmettingen met het coronavirus is in de afgelopen weken flink toegenomen. Het bestuur van de KNBB Vereniging Carambole heeft daarom op dinsdag 30 november 2021 besloten de dagcompetities, avondcompetities en PK’s in alle districten in Nederland stil te leggen. Dit besluit geldt tot 19 december. Zie website KNBB-KVC 

Hierbij past een kleine verduidelijking, omdat de berichtgeving op de KNBB-site van de Sectie Driebanden voor verwarring zou kunnen zorgen. Er kan namelijk wel gespeeld worden door de topteams van de sectie Driebanden. Deze sectie, die zelfstandig besluiten kan nemen, heeft bepaald dat het voor de topteams in de DKM Tools League mogelijk is om overdag wedstrijden te spelen. Alle overige driebandencompetities liggen in ieder geval tot 19 december stil.

Corona-update 13 nov

  • door

Beste biljarters,

Zoals iedereen inmiddels wel zal weten, zijn tijdens de persconferentie van Rutte en De Jong afgelopen vrijdag nieuwe coronamaatregelen afgekondigd. Vanaf gisteren (zaterdag 13 november) geldt voor de horeca een sluitingstijd van 20.00 uur, en voor wijkcentra 18.00 uur. Voor de biljartsport betekent dit het volgende:

1. De voor de komende 3 weken geplande wedstrijden in de avondcompetitie gaan niet door en zullen ook niet ingehaald worden, met andere woorden: deze wedstrijden worden definitief geschrapt en zullen dus niet meetellen in de eindstand. Hopelijk kunnen we de competitie na 4 december gewoon hervatten en uitspelen volgens schema, met in april 2022 in de diverse competities een kampioen.
2. De voor de komende 3 weekends geplande PK-wedstrijden kunnen doorgaan, uiteraard mits overdag gespeeld.

Met vriendelijke groet,
Het bestuur van district Nijmegen 

Gezocht: Gewestelijke wedstrijdleider

  • door

Wie o wie heeft interesse om de taak op zich te nemen van Gewestelijk wedstrijdleider?
We missen nu een schakel tussen de Bond (Nieuwegein) en de districten.

Voor meer informatie:
Ad Klijn, bondsbureau, tel.nr. 030-6008403, a.klijn@knbb.nl